การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 – 10/2562

โพสต์28 มิ.ย. 2562 02:28โดยbandid sangprakhon   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 02:36 ]
                ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่  2 – 10/2562  ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ประกาศ  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.กำหนด  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รายละเอียดดังไฟล์แนบ