การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

โพสต์6 มิ.ย. 2562 02:04โดยbandid sangprakhon
แจ้งกำหนดการพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ  TEPE Online  และกลุ่ม Line PLC

Comments