การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 21:14โดยbandid sangprakhon   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 00:50 ]
ด้วย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินการงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  30  ปี  จนเกษียณอายุการทำงาน  ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และเงินช่วยเหลือ  มูลนิธิช่วยครูอาวุโส  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส  ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย            เชิดชูเกียรติ  ประกาศนียบัตร  และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส  ประจำปี  2562    รายละเอียดดังไฟล์แนบด้านล่าง

Ċ
bandid sangprakhon,
18 มี.ค. 2562 21:14
Ċ
bandid sangprakhon,
18 มี.ค. 2562 21:14
Comments