การข้อมูลตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (PSC) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพม.32

โพสต์26 ม.ค. 2563 22:57โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 20:15 ]
           ตามที่ สพฐ.จัดประชุมทางไกล วันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง อบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)  และให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรครู นั้น
          ในการนี้ สพม.32 ขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (กรณีที่บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรคนใดคนหนึ่งในโรงเรียนไม่ครบถ้วน จะส่งผลให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถส่งออกข้อมูลได้) และนำส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ Zip ทาง   http://gg.gg/psc32-63 ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 (ขยายเวลาจากเดิมวันที่ 28 มกราคม 63)

ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือติดตั้งระบบ ที่นี่ คลิกดาวน์โหลด

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน(PSC) และ สพท.(PAC)


🌁 เพื่อกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพม.32 จักได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลส่ง สพฐ.ต่อไปค่ะ
🛑🛑ขอบพระคุณค่ะ
ą
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
26 ม.ค. 2563 22:57
ą
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
26 ม.ค. 2563 22:57
Comments