การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุธศาสนา เพื่อรับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง"

โพสต์14 มิ.ย. 2562 02:18โดยbandid sangprakhon
ด้วย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์  และองค์กรทางพระพุธศาสนา  กำหนดจัดมอบรางวัล  “พระปฐมเจดีย์ทอง”  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี  พ.ศ. 2562  กำหนดเป้าหมายบุคคลที่สมควรรับรางวัลในส่วนจังหวัดๆ  ละ  1  รูป/คน  เพื่อเข้ารับรางวัล  “พระปฐมเจดีย์ทอง”  ณ  พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

Comments