"แก้ไข"ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

โพสต์31 ม.ค. 2559 23:24โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 ขอแจ้งลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขที่ อ.29 มีความคลาดเคลื่อน จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขที่ อ.29 นอกนั้นคงดิม

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค‎(2)‎

Comments