หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

โพสต์24 ธ.ค. 2560 23:23โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for ตราครุฑ
ด้วยสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรโควตาการรับตรงจากพื้นที่ประเภทบุคคลทั่วไป ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  คัดนักเรียนผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เข้าเรียนในหลักสูตร
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments