จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม

โพสต์20 ก.พ. 2561 00:39โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


Image result for ตราครุฑ


                    โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างโดยวิธีการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบท้าย
Ċ
บพ.pdf
(1485k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments