บุรีรัมย์พิทยาคมประกาศสอบราคาจ้างจัดการแข่งขันบาสเกตบอล

โพสต์26 มิ.ย. 2560 01:23โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน
" OBEC Youth Street Basketball 2017 " รอบคัดเลือกภูมิภาค
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments