บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างและสถานภาพอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.32

โพสต์14 ม.ค. 2561 21:07โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างและสถานภาพอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.32
ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments