บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างและสถานภาพอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.32

โพสต์14 ม.ค. 2561 21:07โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างและสถานภาพอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.32
ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments