บัญชีรายละเอียดขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์31 ต.ค. 2559 04:01โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา

Comments