ประชาสัมพันธ์


Microsoft เปิดโอกาสนักเรียนหญิงร่วมกิจกรรม MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019

โพสต์19 ก.พ. 2562 23:14โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัดและภาคี จัดงาน Microsoft #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมด้านตรรกะและทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.3-6 โรงเรียนละไม่เกิน 8 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพมหานคร 

หากโรงเรียนสนใจให้ส่งรายชื่อนักเรียนมายังอีเมล์ w.natthakan@achieve.org และ y-sujura@microsoft.com ภายใน 5 มีนาคม 2562 พร้อมระบุเหตุผลในการต้องการเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มใบสมัครนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

โพสต์19 ก.พ. 2562 18:29โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

ประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์18 ก.พ. 2562 01:02โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2562 01:10 ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒
ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒

แนวทางการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:06โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2562 20:24 ]


 คลิกเพื่อดาวโหลด

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ

1.ให้ข้าราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อได้รับการร้องขอจาก กกต.

2.ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ในสังกัดทุกประเภท ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

3.การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทให้พิจารณาเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง

4.ให้การสนับสนุนสถานที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

5.ให้หน่วยงานทุกฝ่ายตามข้อ 4 สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน

6.ให้มีการสนธิกำลัง ระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัครด้านความปลอดภัย เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


 ดาวน์โหลด

6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

1.เป็นตัวอย่างสร้างความตระหนัก 2.ให้รู้จักการใช้สิทธิ 3.แสดงสาธิตจัดกิจกรรม 4.นำความรู้สู่ครอบครัว 5.สำรวจทั่วชุมชน 6.สังเกตการณ์รายงานผล


 ดาวน์โหลด

6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

1.เป็นตัวอย่างสร้างความตระหนัก 2.ให้รู้จักการใช้สิทธิ 3.แสดงสาธิตจัดกิจกรรม 4.นำความรู้สู่ครอบครัว 5.สำรวจทั่วชุมชน 6.สังเกตการณ์รายงานผล


 ดาวน์โหลดสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง

    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เรื่อง) กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะลงบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)


 คลิกเพื่อดาวโหลด


ประกาศทุน 2020 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:13โดยbandid sangprakhon

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:06โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 01:11 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

โพสต์3 ก.พ. 2562 23:48โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 18:42 ]

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 321-10 of 201