ประชาสัมพันธ์


เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบีมหลักสูตรระยะสั้น

โพสต์4 เม.ย. 2562 02:19โดยbandid sangprakhon

เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบีมหลักสูตรระยะสั้น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการ Australia – ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019

โพสต์4 เม.ย. 2562 02:17โดยbandid sangprakhon

ประชาสัมพันธ์โครงการ Australia – ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 โดยรับสมัครครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทสออสเตรเลีย

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์22 มี.ค. 2562 05:49โดยbandid sangprakhon

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 21:14โดยbandid sangprakhon   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 00:50 ]

ด้วย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินการงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  30  ปี  จนเกษียณอายุการทำงาน  ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และเงินช่วยเหลือ  มูลนิธิช่วยครูอาวุโส  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส  ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย            เชิดชูเกียรติ  ประกาศนียบัตร  และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส  ประจำปี  2562    รายละเอียดดังไฟล์แนบด้านล่าง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์17 มี.ค. 2562 20:26โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

บัญชีรายละเอียด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย
  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ.2562

การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู

โพสต์6 มี.ค. 2562 19:36โดยbandid sangprakhon


ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  จะจัดทำหนังสือประวัติครูเผยแพร่แก่สาธารณชนในวันครู    เป็นประจำทุกปี  โดยจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม  ซึ่งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน  หรือการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา  หรือการเขียนตำราแบบเรียน  และอื่น ๆ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

โพสต์4 มี.ค. 2562 20:13โดยPhakpoom Phatchaneeโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์28 ก.พ. 2562 01:53โดยbandid sangprakhon

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32 กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ สำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 ณ วัดป่าสตึกพัฒนาต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)

โพสต์26 ก.พ. 2562 20:50โดยPhakpoom Phatchanee

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

Microsoft เปิดโอกาสนักเรียนหญิงร่วมกิจกรรม MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019

โพสต์19 ก.พ. 2562 23:14โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัดและภาคี จัดงาน Microsoft #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมด้านตรรกะและทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.3-6 โรงเรียนละไม่เกิน 8 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพมหานคร 

หากโรงเรียนสนใจให้ส่งรายชื่อนักเรียนมายังอีเมล์ w.natthakan@achieve.org และ y-sujura@microsoft.com ภายใน 5 มีนาคม 2562 พร้อมระบุเหตุผลในการต้องการเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มใบสมัครนี้

1-10 of 210