ประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์11 ก.ย. 2563 02:07โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2563 02:07 ]รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์10 ก.ย. 2563 23:50โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1qVantvnG3Y8j7bf6bqQS5ej2KddLVUDh/view

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์5 ก.ย. 2563 20:53โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1g1Xw8wb_nQ1ZZTRJ6nJaqDdAPmn4bG0-?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานเทคนิค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์2 ก.ย. 2563 01:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานเทคนิค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รายละเอียดตามลิ้งค์นี ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/drive/folders/1_l4D0XxeXedyDBcEOqKscPBZ5Ghpmxfv?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โพสต์13 ส.ค. 2563 02:51โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 03:10 ]


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตราการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์30 ก.ค. 2563 00:36โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:45โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 01:17 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 ]


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 19:51โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 01:22 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 ]การประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 00:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 01:22 ]


เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  
จำนวน  3 โรงเรียนด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1-10 of 293