การประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โพสต์23 เม.ย. 2564 00:04โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2564 00:05 ]


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โพสต์19 เม.ย. 2564 02:31โดยPhakpoom Phatchanee


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โพสต์7 เม.ย. 2564 19:45โดยPhakpoom Phatchanee


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (1) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โพสต์29 มี.ค. 2564 23:29โดยPhakpoom Phatchanee


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (1) 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
“เกียรติบัตร”การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจงาน 4 ด้านผ่านระบบการประชุมทางไกล(ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ณ ห้องสามัญสำนึก (Video Conference Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์18 มี.ค. 2564 23:51โดยPhakpoom Phatchanee

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจงาน 4 ด้านผ่านระบบการประชุมทางไกล(ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ณ ห้องสามัญสำนึก (Video Conference Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวโหลดได้ที่ >>>

1.ด้านการบริหารงานงบประมาณ  http://gg.gg/Technology-01

2.ด้านการบริหารงานทั่วไป http://gg.gg/Technology-02

3. ด้านการบริหารงานบุคคล http://gg.gg/Technology-03

4.ด้านการบริหารงานทั่วไป http://gg.gg/Technology-04


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โพสต์17 มี.ค. 2564 20:32โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (1) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โพสต์16 มี.ค. 2564 02:18โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2564 02:22 ]


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค (1) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(1 )เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

โพสต์19 ก.พ. 2564 03:16โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(1 )
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

โพสต์6 ม.ค. 2564 20:43โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 23:48 โดย Phakpoom Phatchanee ]

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564


ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์27 ธ.ค. 2563 19:34โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2563 18:12 ]1-10 of 309