ประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

โพสต์1 เม.ย. 2563 02:07โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 02:07 ]


ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า  บุรีรัมย์  เรื่อง 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา
 (แบบหล่อในตัว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

ประกาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

โพสต์1 เม.ย. 2563 01:55โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 01:56 ]


ประกาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง 

ประกาศโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วมาตราฐานแบบทึบ ลานกีฬาอเนกประสงค์

โพสต์1 เม.ย. 2563 01:50โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 01:50 ]ประกาศโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วมาตราฐานแบบทึบ ลานกีฬาอเนกประสงค์

ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 มี.ค. 2563 00:12โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2563 00:13 ]


ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


งบทดลองจ่าย 29 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์17 มี.ค. 2563 21:24โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 21:26 ]

สพม.32 เชิญชวนครูเสนอขอรับรางวัล "ครูดีศรี สพม.32"

โพสต์5 มี.ค. 2563 18:18โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 19:40 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จัดโครงการ "ครูดีศรี สพม.32" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ปรากฎ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่เคารพยกย่อง เพื่อส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และสาธารณชน ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์5 มี.ค. 2563 18:18โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 01:07 ]


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

1-10 of 273