โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
Get Adobe Flash player

ระบบต่างๆ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                [user+คู่มือต้นฉบับ] 

 

https://backend.info.go.th/

 

 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดยอนุมัติอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดูผล

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ดูรายละเอียด

 ประกวดราคาจ้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  ดูรายละเอียด

 ประกาศผล การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.32 ดูผล 

 ประกาศตำแหน่งว่าง(เพิ่มเติม) สายผู้บริหารสถานศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ผลการพิจารณากลั่นกรองการเรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2558 คลิกดูผล 

 รายชื่อข้าราชการและข้าราชการบำนาญในสังกัด สพม. เขต 32 ที่ยื่น undo ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 15 มิถุนายน 2558 ตรวจสอบรายชื่อ [ข้าราชการ] [ข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินคืน] [ข้าราชการบำนาญที่ต้องคืนเงิน]

รายชื่อข้าราชการ และ ข้าราชการบำนาญ ในสังกัด สพม.เขต 32 ที่ยื่น undo ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ตรวจสอบรายชื่อ

 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  เชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว  เอแม็ทและซูโดกุ  โดยการแข่งขันคิดเลขเร็วส่งใบสมัครภายในวันที่  โดยการแข่งขันคิดเลขเร็วส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 58 และการแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุส่งใบสมัครภายในวันที่  13 ส.ค. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.pkc.ac.th/mathpkc

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

  ประกาศผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ดูผล

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.32 ดูผล

  บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษามี/เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแนบท้ายคำสั่ง สพม.32 ที่ 168/2558 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558(last update 8 เมษายน 2558)[ดาวน์โหลด]

ขอให้โรงเรียนรายงานจุดเน้นด้านการศึกษา(ออนไลน์)ตามตัวชี้วัด ดังนี้

                   ๑. ตัวชีวัดที่ ๑.๓.๑ ร้อยละของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสให้พัฒนาตามศักยภาพ [ผู้รับผิดชอบ : ศน.ดาวดี  คีรี] คลิกเพื่อรายงาน

                   ๒. ตัวชีวัดที่ ๑.๓.๒_๑ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล (เด็กพิการ) [ผู้รับผิดชอบ : ศน.ดาวดี  คีรี] คลิกเพื่อรายงาน

                   ๓. ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒_๒ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ [ผู้รับผิดชอบ : ศน.ดาวดี  คีรี] คลิกเพื่อรายงาน

                   ๔. ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ในการสนับสนุนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง [ผู้รับผิดชอบ : ผอ.สุรพล  คาโส] คลิกเพื่อรายงาน

                   ๕. ตัวชีวัดที่ ๒.๓.๑๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร (อาเซียน)[ผู้รับผิดชอบ : ศน.อภิณญาณ  บุญอุไร] คลิกเพื่อรายงาน

                   ๖. ตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๒๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๖ ที่มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)  [ผู้รับผิดชอบ : ศน.อภิณญาณ  บุญอุไร] คลิกเพื่อรายงาน คลิกเพื่อรายงาน

1. ให้ทุกโรงเรียน : รายงานข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ทุกภาคเรียน รายงานทั้ง 2 มิติ ปีละ 2 ครั้ง ทาง www.curriculum51.net  

ครั้งที่ 1  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ครั้งที่ 2  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

2. ให้ทุกโรงเรียน : รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 : สำนักบริหารงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ทาง http://202.143.142.179/sesa57

3. ให้โรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน : รายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา รายงานให้แล้วเสร็จ ช่วงเดือนพฤษภาคม : http://www.labschools.com

     

 

หน่วยงานภายใน

ผู้เข้าชมวันนี้

129730
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
199
533
7239
117127
24316
26304
129730

Your IP: 54.82.42.214
Server Time: 2015-08-30 12:50:12

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์