รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์16 เม.ย. 2564 00:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
 พระราชบัญญัติ/กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1-1 of 1