ผลสอบ O-NET


ผลสอบ

ผล Pre O-net 2558


 : กำหนดสอบ Pre O-NET ม.3 (18 มกราคม 2559) ตารางสอบ O-NET ม.3 (27-28 กุมภาพันธ์ 2559)
 กำหนดสอบ Pre O-NET ม.6 (18-19 มกราคม 2559) ตารางสอบ O-NET ม.6(6-7 กุมภาพันธ์ 2559)
 ผล o-net สพม.32  ปี 2557 : เว็บไซต์ สทศ.Comments