แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพม.32 ประจำปี 2559

โพสต์29 พ.ค. 2560 01:22โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามกระบวนการบริหารงานกับสถานศึกษา ๔ ด้าน


Comments