ข้อมูลพื้นฐาน

  
 https://esan69.sillapa.net/sm-brm1/ https://esan69.sillapa.net/sm-brm2/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm3/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm4/

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 262 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการYoutube SPM32 Channel : สถานีข่าวสพม.32
 

ประกาศนโยบาย No Child Left Behind

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 • ข่าวกิจกรรม
 • 19 มกราคม 2563 สพม.32 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (17th IJSO) รอบที่ 1 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก จากโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนนางรอง โรงเรียน ลำปลายมาศ และโรงเรียนพุทไธสง รวมจำนวน 71 คน ซึ่งในการสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนสอบใน 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร ...
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 18 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ 18 มกราคม วันยุทธหัตถี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงตรากตรำพระวรกายและพระสติปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งแก่ชาติไทยในอดีตกาล ส่งผลให้เกิดความสงบสุข และเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบัน การทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราชาในปีพุทธศักราช ๒๑๓๕ นับเป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญ เป็นประวัติศาสตร ...
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 17 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562วันที่ 17 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพม.32 กับสนามสอบ ทั้ง 14 สนาม ซึ่งประกอบด้วยประธานสนามสอบ 14 ท่าน รองประธานสนามสอบ 14 ท่าน เลขาฯสนามสอบ 14 ท่าน ตัวแทนศุนย์สอบ 28 ท่าน และเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ รวม 71 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ ...
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 17 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการปกครองอาณาจักรไทยให้เจริญรุ่งเรื่องหลายด้าน อาทิ ด้านการทหาร ทรงแผ่พระราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างขวาง, ด้านการปกครอง ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก ทรงให้คำแนะนำสั่งสอน ทรงใกล้ชิดดั่งบิดาและบุตร ,ด้านศาล ทรงพระราชทานความยุติธรรม ทรงใส่ใจในทุกข์สุขของประชาชน มีกระดิ่งให้ประชาชนลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้ทุกเวลา, ด้านวรรณคดี ทรงประดิษฐ์อักษรไทย อันเป็นรากฐานของหนังสือไทย, ด้านศาสนา พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และด้านการทำนุ บำรุงบ้านเมือง ทรงสนับสนุนด้านการค้าและการพาณ ...
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "วันครู" "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”วันนี้ (16 ม.ค. 63) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานพิธีวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 จัดขึ้นเป็นปีที่ 64 กล่าวรายงานโดยสมศักดิ์ ชอบธรรมดี ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ตลอดทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศ ...
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 16 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 "ร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีวันครู" ปี พ.ศ. 2563 อำเภอลำปลายมาศ วันนี้ ( 16 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีวันครู ปี พ.ศ. 2563 อำเภอลำปลายมาศ โดยมี นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามโรงเรียนลำปลายมาศ (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 16 มกราคม 2563 " วันครู ปี 2563 อำเภอหนองกี่ " "วันครู" เหล่าลูกศิษย์อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมใจระลึกจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 16 ม.ค. ครูอาวุโส วัย91 ปี ร่วมงานวันนี้ ( 16 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานในพิธีงานวันครู ปี พ.ศ. 2563 อำเภอหนองกี่ มอบของที่ระลึกแก่ครูผู้นำในการประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ ทั้ง 3 ท่านพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัล    ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย- พิธีกรฝ่ายสงฆ์ นำอาราธนาศีล- พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์- พิธ ...
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 15 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562    วันนี้ ( 15 มค 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ อาคารมัธยมศึกษา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน    ทั้งนี้มีคณะกรรมการร่วมประชุม จำนวน 65 คน ...
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 15 มกราคม 2563 พบผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วันนี้ (15 มกราคม 2563 ) เวลา 07.35 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกิจกรรมรับนักเรียน/กิจกรรมหน้าเสาธง และพบผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3พร้อมมอบเกียรติแก่คณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ทั้งนี้ได้แนะแนวการดำเนินชีวิตและการศึกษาต่อแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 14 ม.ค. 2563 22:25 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 14 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ลงพื้นที่โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ผอ.สพม.32 ลงพื้นที่โรงเรียนกลันทาพิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมตรวจแถวนักเรียน ติดตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ย้ำผู้บริหาร คณะครูใช้นโยบาย 4 ข้อ อย่างเข้ม วันนี้ (14 มกราคม 2563) เวลา 07.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าว วันนี้มาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกลันทาพิทยาคม เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ได้เน้นย้ำผู้บริหาร คณะครูนำนโยบาย 4 ข้อ ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2563 01:07 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 13 มกราคม 2563 บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร... กระแสพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่๓ มกราคม ๒๕๑๖13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 12 ม.ค. 2563 22:33 โดย สกุณา โสดาปัดชา
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 929 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 742 รายการ ดูเพิ่มเติม »