หน้าหลัก


ข่าวกิจกรรม

 • 30 พ.ย. 63 "ทุกคนต้องการความสุข" “ การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติเพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ท ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2563 18:28 โดย nanthana tadsana
 • 27 พ.ย. 63 "ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ" เมื่อวันที่ ( 27 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2563 17:59 โดย nanthana tadsana
 • 27 พ.ย. 63 "โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน" วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสามัญสำนึก นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2563 17:56 โดย nanthana tadsana
 • 26 พ.ย. 63 "ปลื้มTO BE NUMBER ONE" วันนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2563 17:54 โดย nanthana tadsana
 • 25 พ.ย. 63 "จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ 2564" จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว "วันนี้ ( 25 ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2563 19:22 โดย nanthana tadsana
 • 24 พ.ย. 63 "พิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ" วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสามัญสำนึก สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2563 19:18 โดย nanthana tadsana
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 1168 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 298 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจากหน่วยงานอื่น

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 779 รายการ ดูเพิ่มเติม »