กลุ่มกฏหมายและคดีบุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี
นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ


นางสาวณิชกานต์  เรืองวัชรศักดิ์
ตำแหน่ง  อัตราจ้าง

Comments