กลุ่มกฏหมายและคดีบุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดีนายธัชชัย  โสตขวัญฟ้า
ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการพิเศษ 
นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ

Comments