บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร สพม.32

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์
ผอ.สพม.32นางปติมา กาญจนากาศ
รอง ผอ.สพม.32