ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 263 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการYoutube SPM32 Channel : สถานีข่าวสพม.32


 

ประกาศนโยบาย No Child Left Behind

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


  • ข่าวกิจกรรม
  • 13 ก.พ.63 ผอ.สพม.32 พบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม เมื่อเร็วๆ นี้ (13 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พบผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเรียนรู้ ในการนำนโยบายไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 นโยบายการลดการบ้าน ให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านหนังสือ ค้นคว้าเพิ่มเติม การจัดหลักสูตรทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริม เพื่อการแนะแนวสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับรู้ (ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 13 ก.พ. 2563 19:29 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 13 กุมภาพันธ์ 2563 หล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย " วันนี้ ( 13 ก.พ.63 ) เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย " เพื่อรับบริจาคเลือด สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมบริจาคเลือดร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ,ธารทองพิทยาคม,เมืองแฝกพิทยาคม และโรงเรียนชำนิพิทยาคม โดยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ร่วมให้การต้อนรับ (ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 13 ก.พ. 2563 00:17 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ร่วมกิจกรรม วันนี้ (13 ก.พ.63) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตามนโยบายไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 รวมทั้งนโยบายการลดการบ้าน ให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านหนังสือ ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ร่วมกิจกรรม (ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 13 ก.พ. 2563 00:05 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรม Open House & TPK FAIR ๒๐๒๐ วันนี้ ( 12 ก.พ. 63 ) โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดกิจกรรม Open House & TPK FAIR ๒๐๒๐ เปิดโลกวิชาการ สานฝันก้าวทันยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ได้รับเกียรติจากนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีเปิดงาน นางอารีย์ อุไรรัมย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน กล่าวรายงาน . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดการศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นให ...
    ส่ง 13 ก.พ. 2563 00:02 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนธันวาคม 2562 แก่ครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนพนมรุ้ง ในประเภทต่างๆ ดังนี้ . เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 นางสาวปวีณา อาจเอื้อม ครูผู้สอน นางสาวจันทรา ปักการะโถ เหรียญทองการประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 นายกิตติพัฒน์ มูลคำ ครูผู้สอน นายเทพพงษ์ ว่องไว เหรียญทองการประกวดแข ...
    ส่ง 11 ก.พ. 2563 23:50 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู โรงเรียนพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรม วันนี้ (11ก.พ.63) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตามนโยบายไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 รวมทั้งนโยบายการลดการบ้าน ให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านหนังสือ ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู โรงเรียนพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรม(ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 11 ก.พ. 2563 23:48 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม อ.สตึก เข้าร่วมกิจกรรม วันนี้ ( 11 กุมภาพันธ์ 2563 ) เวลา 07.45 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อติดตาม นโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 . ทั้งนี้ได้เน้นย้ำนโยบาย 4 ข้อ การลดการบ้านการให้การบ้านที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านหนังสือ โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม อ.สตึก เข้าร่วมกิจกรรม (ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 11 ก.พ. 2563 23:44 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ และเยี่ยมชมจุดการบริการนวดนักวิ่ง ของนักเรียนถนนหักพิทยาคม ‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’ กระหึ่ม . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ และเยี่ยมชมจุดการบริการนวดนักวิ่ง ของนักเรียนถนนหักพิทยาคม ในการร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอน 2020 ส่งแชมป์คนไทย นักวิ่งเคนย่า เข้าเส้นชัยคนแรก (ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:14 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ กับนักเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ในงาน ‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’ ‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’ กระหึ่ม . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ กับนักเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ส่งแชมป์คนไทย นักวิ่งเคนย่า เข้าเส้นชัยคนแรก  (ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:10 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ กับนักเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมในงาน ‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’ ‘บุรีรัมย์ มาราธอน 2020’ กระหึ่ม . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมเชียร์ กับนักเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ส่งแชมป์คนไทย นักวิ่งเคนย่า เข้าเส้นชัยคนแรก (ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:07 โดย สกุณา โสดาปัดชา
  • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน ร่วมชมการซ้อมวงดุริยางค์รอบสุดท้าย ของคณะวงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563 ) เวลา 16.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน ร่วมชมการซ้อมวงดุริยางค์รอบสุดท้าย ของคณะวงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในการเข้าร่วมการประกวดดนตรี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านวงดุริยางค์เครื่องลม The 22nd INTERNATION FESTIVAL OF WIND ORCHESTRA PRAGUE ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก และ กรุงเวียนนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแลกเปลี่ยนการสอนด้านดนตรี ของครูผู้สอนด้านดนตรีโรงเรียนในสังกัด (ภาพกิจกรรม)
    ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:05 โดย สกุณา โสดาปัดชา
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 968 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 754 รายการ ดูเพิ่มเติม »