ข้อมูลพื้นฐาน

  
 https://esan69.sillapa.net/sm-brm1/ https://esan69.sillapa.net/sm-brm2/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm3/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm4/

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 256 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการYoutube SPM32 Channel : สถานีข่าวสพม.32
 

ประกาศนโยบาย No Child Left Behind

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 • ข่าวกิจกรรม
 • 18 พฤศจิกายน 62 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "     คนเราต้องเตรียมตัว . 'คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร’ . กระแสพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่ ๓ มกราคม ๒๕๑๖ . วันนี้ ( 18 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 15 พฤศจิกายน 62 พสพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "         การทำความดี “ การทำดีนั้นยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี” พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525 วันนี้( 15 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งเพื่อทราบและขอต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของสำนักงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันท ...
  ส่ง โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 12 พฤศจิกายน 62" สืบสานประเพณีลอยกระทง "     วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย คณะครู ร่วมงาน “วันลอยกระทง” ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปีนี้วันลอยกระทง ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 18:38 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 12 พฤศจิกายน 2562 สมศ. ประเมิน" ร่มเกล้า บุรีรัมย์ " รอบ 4     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษา( โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์) โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4(2559-2563)) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 18:35 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 11 พฤศจิกายน 62 "สองห้องพิทยาคม" รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4     การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษา( โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4(2559-2563)) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ร่วมให้ข้อมูล (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 18:31 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 11 พฤศจิกายน 62 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "     วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 “วันลอยกระทง” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปีนี้วันลอยกระทง ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงกำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีเอกล ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 18:27 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 8 พฤศจิกายน 2562 " การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4 "        เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษา( โรงเรียนสตึก) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4(2559-2563)) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 18:24 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 8 พฤศจิกายน 2562 " ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ "     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานนิเทศการศึกษา นางสาวอภิญญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 18:20 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • ประชุมสัมมนา ผอ. สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562     เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายที่ประชุมสัมมนา ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รก.เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสื่อสารนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานระหว่างผู้บริหารส ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 01:28 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 6 พฤศจิกายน 2562 "พุธเช้าข่าว สพฐ."     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการกลุม/ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการและติดตาม ผลการดำเนินงาน นำสู่แนวทางปฏิบัตฺิ ณ ห้องประชุมไชยมงคล (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 01:25 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 4 พฤศจิกายน 2562 "ศรัทธา " ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมไหว้พระพระพุทธมัธยมบรมมุนีนาท พระประจำสำนักงาน     4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมไหว้พระพระพุทธมัธยมบรมมุนีนาท พระประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิเจ้าที่ (ตา-ยาย) เพื่อความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงานราชการ (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 13 พ.ย. 2562 01:22 โดย สกุณา โสดาปัดชา
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 872 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 684 รายการ ดูเพิ่มเติม »