โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
Get Adobe Flash player

ระบบต่างๆ


การพัฒนาบุคลากรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

14 - 16 มิถุนายน 2557 ณ สรวลสโมสร รีสอร์ท จังหวัดระยอง  

  การประเมินการให้เข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ

  การประเมินการให้เข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ เรียน คณะกรรมการประเมินทุกท่าน อ่านต่อ

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการประชมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ อ่านต่อ

  ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 (1-15 กุมภาพันธ์ 2557) โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ี่ 16 กรกฎาคม 2557 ดูผล

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๑ อาคารศูนย์อินเตอร์เน็ตเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คลิกดูรายชื่อ (อัพเดต)  แผนที่

  เชิญเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ่านต่อ

  รับสมัครการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilngual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ

  ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธ กรอกแบบประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2557 ในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com

  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เลื่อนและแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [คำสั่ง] [รายชื่อ] [แบบกรอกข้อมูลประวัติ]

  สพม.32 จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมนำวิชาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน เพื่อช่วยให้โรงเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดที่นี่ 

  รายงานผลการวิจัย  เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนในสังกัด สพม.32 คลิก ดาวน์โหลด ที่นี่

  เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สพม.32 ล่ม  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ต่างๆ กว่า 100 เว็บ รวมถึงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ด้วย จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

new6    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การทำวิจัยในชั้นเรียนและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม" วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ

new6    ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำหรับการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม เพดาน หอประชุมเอนกประสงค์ อ่านต่อ

new6    ประกาศโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เรื่อง สอบราคาชื้อ เก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับหอประชุม อ่านต่อ

new6    โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ได้จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน "กอบัว" ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 อ่านต่อ

new6    สโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสรคาม และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ อ่านต่อ

new6   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me more อ่านต่อ

new6   สโมสรไลออนล์ นางรอง บุรีรัมย์ ร่วมกับสโมสรไลออนล์มิตรภาพ บุรีรัมย์ ภาค 310 อี รับสมัครแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ปีบริหาร 2557-2558 อ่านต่อ

new6   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ได้กำหนดจัดทำหลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน อ่านต่อ

new6   ขอเชิญเข้าร่ามโครงการเตรียมความพร้อม เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 1 อ่านต่อ

new6   โครงการอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของส่วนราชการ"   อ่านต่อ

new6   โครงการอบรมหลักสูตร "หลักการบริหารสัญญา และแนวทางการกำหนด การเปิดเผยราคากลาง ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และกฏหมาย ป.ป.ช." อ่านต่อ

new6   ประกาศสอบราคาซื้อ อ่านต่อ

new6   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2557 "Science  Kids วิทย์ฯ ปรองดอง" อ่านต่อ

new6   ขอเชิญส่งทีมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2557 อ่านต่อ

new6   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฎ เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาและอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท อ่านต่อ

new6    วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ

new6    วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 อ่านต่อ

new6    การจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา อ่านต่อ

new6   เชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วม คัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะพานสานฝันเยาวชน นักประดิษฐ์ รุ่นที่ 7 อ่านต่อ

new6  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้จัดทำโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ อ่านต่อ 

new6   ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558  อ่านต่อ

new6   ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557 อ่านต่อ

new6   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2557 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรทุกท่าน และคณะกรรมการจะพิจารณาสรรหาบทความที่จะได้รับรางวัลจากประธานมูลนิธิดำรง ลัทธพิพัฒน์ จำนวน 3 รางวัล อ่านต่อ

new6   เชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 อ่านต่อ

new6   ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. 2557 อ่านต่อ

new6   เชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังได้รับทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร อ่านต่อ

new6   เชิญเข้าร่วมโครงการวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  พบกับกิจกรรมประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดวาดภาพ รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร อ่านต่อ

new6   เชิญเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 3 อันดับ ชิงเงินรางวัล ถ้วยเชิดชูเกียรติ และเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ

new6   เชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชว์ห่วย ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท อ่านต่อ 

new6   เชิญเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดงมกุฏ ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อ่านต่อ

new6   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) อ่านต่อ

new6   ศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ให้ทุนฝึกอบรมของหลักสูตร Science Classroom Supervison ประจำปี 2557/2558 ให้กับประเทศไทย จำนวน 1 ทุน ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2557 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนิเซีย อ่านต่อ

new6    คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 อ่านต่อ

new6    กระทรวง ICT ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014" อ่านต่อ

new6   การใช้ตราสัญลักษณ์กมส์การแข่งขัน (Emblem) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ณ จังหวัดบุรีรัมย์  อ่านต่อ

 

 

 

 

tv-online

  
  

  

ผู้เข้าชมวันนี้

067228
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
890
869
3951
58237
17182
23434
67228

Your IP: 54.204.127.56
Server Time: 2014-07-24 23:55:52

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์