ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 233 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการYoutube SPM32 Channel : สถานีข่าวสพม.32
 

ประกาศนโยบาย No Child Left Behind

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 • ข่าวกิจกรรม
 • 6 พ.ค. 62 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ฯ วันนี้ (6 พ.ค. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดีด้วยหัวใจ" และพสกนิกรบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณลานพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:31 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:29 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:26 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 4 พ.ค. 62 " สพม.32 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร " วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ นำพระสงฆ์ 69 รูป ออกรับบิณฑบาต โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมในพิธี(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:18 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 4 พ.ค. 62 " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 " วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยว่าที่พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอพระไตรปิฎก สรงน้ำพระมุรธาภิเษก ทรงน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐสดับปกรณ์ พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจ ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:16 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 3 พฤษภาคม 2562 " บุรีรัมย์เกมส์ " วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 13.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตามระเบียบวาระฝ่ายเลขาฯ สำนักงาน กกท.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “บุรีรัมย์เกมส์” เรื่องการกำหนดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:11 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 "  (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:07 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ " นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบของที่ระลึกในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:42 โดย Phakpoom Phatchanee
 • “ คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา ” นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบประกาศนียบัตรของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อชื่นชมในจิตใจอันเข้มแข็งและเชิดชูเกียรติในฐานะ “คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา” ให้แก่ 1. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผอ.รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 2. นายประยุทธ โพธิ์วัฒนิ์ ครู รร.ร่วมจิตวิทยา ( ผู้แทนรับมอบ)(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:40 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019" นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ทีม Gunius LPN นักเรียนโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019 ในการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ (ระดับประเทศ ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 นักเรียนที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายธนกฤต วิโรจน์ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนายฉัตรดนัย พลเขต นักเรียนชั้น ม.5/1 ควบคุมและฝึกซ้อมของคุณครูอัจฉรา คะรานรัมย์ และคุณอธิปัตย์ เพชรดาพงศ์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:37 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 3 พฤษภาคม 2562 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล " วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกิจกรรมสุนทรียสนทนาโดย ผอ.สพม..แจ้งให้บุคลากรเตรียมพร้อมติดตามและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 " บุรีรัมย์เกมส์ " ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562   (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:34 โดย Phakpoom Phatchanee
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 839 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ข่าวจากหน่วยงานอื่น
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากบริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) จพดำเนินการจัด โครงการค่ายเยาวชวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14 จำนวน 1 ชุด ภายใต้หัวข้อ รวมพลังเยาวช สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ 
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 02:55 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "Thai - Filipino Pen Friend" ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "Thai - Filipino Pen Friend" หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ความสำพันธ์ทางการทูต ไทย - ฟิลิปปินส์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนจนหมายและได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวฟิลิปปินส์ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนอายุ 11 - 14 ปี จำนวน 70 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ไปรษณีย์ บางรัก รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 02:03 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแบบองค์รวมอย่างบุรณาการ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฏาคม 2562 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 00:40 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" ด้วยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒยนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) แจ้งว่ารัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองผ่านกลไก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือให้ครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 00:09 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวช สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวช กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ/พนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มนดยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวช ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดดังเอกสารแนบ
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 23:28 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสับดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสับดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nkc.kku.ac.th/fair2019 รายละเอียดเอกสารแนบท้าย
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 23:15 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการประกวดนวัฒกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019) ด้วย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการประกวดนวัฒกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019) ในหัวข้อ "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต" (Greenovation for the enhancement of tomorrow's life quality) เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ ค้นคิด ค้นคว้า ค้นหา รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 21:21 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2562 เนื่องด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิ สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2562 สามารถขอระเบียบการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/sornthongthai  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 20:22 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • การส่งเสริมการใช้นำมันไปโอดีเซล บี 100 เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกลับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบใช้เพิ่มปริมาณการใช้ปาล์มน้ำมันในประเทศโดยส่งเสริมให้นำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้เป็นพลังงานทดแทน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้าย
  ส่ง 3 ก.ค. 2562 01:44 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการพัมนาภาษาอังกฤษ สถาบันแปซิฟิก เวิลด์ไวค์ เอ็กซเพรส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 เปิดให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ แบบครบวงจร สำหรับผู้มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อระดับต่าง ๆ ยังประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันรวมถึงการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศต่าง ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบท้าย
  ส่ง 3 ก.ค. 2562 01:18 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 610 รายการ ดูเพิ่มเติม »