สพม.32

ข่าวสาร
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 210 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ


Youtube SPM32 Channelสถานีข่าว สพม.32 วิดีโอ YouTubeประกาศนโยบาย No Child Left Behind

รณรงค์คัดแยกขยะ สร้างมูลค่า


ข่าวกิจกรรม

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ " ครูผู้ช่วย " วันที่ ( 25 มีนาคม 2562 ) ที่วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2562 19:30 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ " ครูผู้ช่วย " คณะวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บ ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2562 19:27 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • " การบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน " วันที่ ( 22 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 24 มี.ค. 2562 23:43 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • " องค์กรสู่มาตรฐานสากล " วันที่ ( 22 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุร ...
  ส่ง 24 มี.ค. 2562 23:39 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • " พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันที่ (20 มีนาคม 2562 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2562 19:47 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • จิตอาสาครู ก กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาคโลหิต วันที่ (19 มี.ค. 62) นะสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขานรับโครงการเพิ่มจิตอาสา ครู ก เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนดูแลสุขภาพอย่างถูกต ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2562 19:51 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • " องค์กรสู่มาตรฐานสากล " วันที่ ( 19 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุร ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2562 19:39 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • " องค์กรสู่มาตรฐานสากล " วันที่ (15 มีนาคม 256น) เวลา 08.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเท ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 19:16 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • " พุธเช้า ข่าวสพฐ. " 13/03/62 วันที่ (13 มีนาคม 2562 ) 07.30 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุร ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 20:50 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
 • " บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 35 " เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพ ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 20:48 โดย นายศุภกฤษ์ พุทธานุ
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 810 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวจากหน่วยงานอื่น

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 559 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://www.tpmap.in.th/