ข้อมูลพื้นฐาน


 https://esan69.sillapa.net/sm-brm1/ https://esan69.sillapa.net/sm-brm2/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm3/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm4/

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 244 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการYoutube SPM32 Channel : สถานีข่าวสพม.32
 

ประกาศนโยบาย No Child Left Behind

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 • ข่าวกิจกรรม
 • 6 พ.ค. 62 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ฯ วันนี้ (6 พ.ค. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดีด้วยหัวใจ" และพสกนิกรบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณลานพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:31 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:29 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:26 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 4 พ.ค. 62 " สพม.32 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร " วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ นำพระสงฆ์ 69 รูป ออกรับบิณฑบาต โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมในพิธี(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:18 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 4 พ.ค. 62 " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 " วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยว่าที่พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอพระไตรปิฎก สรงน้ำพระมุรธาภิเษก ทรงน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐสดับปกรณ์ พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจ ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:16 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 3 พฤษภาคม 2562 " บุรีรัมย์เกมส์ " วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 13.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตามระเบียบวาระฝ่ายเลขาฯ สำนักงาน กกท.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “บุรีรัมย์เกมส์” เรื่องการกำหนดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:11 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 "  (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 19:07 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ " นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบของที่ระลึกในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:42 โดย Phakpoom Phatchanee
 • “ คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา ” นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบประกาศนียบัตรของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อชื่นชมในจิตใจอันเข้มแข็งและเชิดชูเกียรติในฐานะ “คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา” ให้แก่ 1. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผอ.รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 2. นายประยุทธ โพธิ์วัฒนิ์ ครู รร.ร่วมจิตวิทยา ( ผู้แทนรับมอบ)(ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:40 โดย Phakpoom Phatchanee
 • " THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019" นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ทีม Gunius LPN นักเรียนโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019 ในการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ (ระดับประเทศ ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 นักเรียนที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายธนกฤต วิโรจน์ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนายฉัตรดนัย พลเขต นักเรียนชั้น ม.5/1 ควบคุมและฝึกซ้อมของคุณครูอัจฉรา คะรานรัมย์ และคุณอธิปัตย์ เพชรดาพงศ์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:37 โดย Phakpoom Phatchanee
 • 3 พฤษภาคม 2562 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล " วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกิจกรรมสุนทรียสนทนาโดย ผอ.สพม..แจ้งให้บุคลากรเตรียมพร้อมติดตามและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 " บุรีรัมย์เกมส์ " ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562   (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 01:34 โดย Phakpoom Phatchanee
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 839 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ข่าวจากหน่วยงานอื่น
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019" ด้วย คณะมนุษย์สาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019" ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 00:23 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 00:11 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จะจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่  28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เริ่มสมัคร วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.niti.ubru.ac.th 
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 23:51 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย ตามที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจะได้นำเทคนิควิธีการดังกล่าว ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเอกสารดังแนบ
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 21:23 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการติวภาษาอังกฤษระดับมัธยมฟรี TAWEEKIT ENCLISH CAMP @ BURIRAM ครั้งที่ 3 ด้วยทางห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ดำเนินโครงการติวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษระดับมัธยมฟรี TAWEEKIT ENCLISH CAMP @ BURIRAM ครั้งที่ มาอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจโครงการฯ ทั้ง 2 ครั้งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการสนุกกับการเรียนและได้รับประโยชน์ นำไปใช้เป็นแนวข้อสอบในการสอบ โอเน็ตได้ ทางห้างฯ จึงได้ดำเนินโครงการต่อและขยายโครงการเพิ่มการติวคณิตศาสตร์ฟรี โดยมี รายละเอียดดังแนบท้าย
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 21:05 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • รับสมัครมักศึกษาครูสมาธิ ร่มที่ 45 เนื่องด้วย พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลายพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุมเทพมหานคร ได้มีเมตตาให้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 แล้ว ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 280 สาขา ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสมาธิ ไฮเทค เรียนง่าย เข้าใจง่าน ได้ผลเร็วทำให้ผู้เรียนมีพลังจิตหรือกำลังใจในการดำเนินชีวิต ผู้เรียนจะพบกับความสุขมากขึ้น นอนหลับง่าย ความเครียดน้อยงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 20:50 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • เชิญชวนสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ตามที่ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น เป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนเรียนและวัยรุ่นมีกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สู่การแก้ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาสุขภาพ ลดเด็กอ้วน ผอม เตี้ยและไม่แข็งแรง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้าย
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 20:27 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ืงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ืงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 1  31 สิงหาคม 2562 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 20:13 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากบริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) จพดำเนินการจัด โครงการค่ายเยาวชวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14 จำนวน 1 ชุด ภายใต้หัวข้อ รวมพลังเยาวช สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ 
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 02:55 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
 • เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "Thai - Filipino Pen Friend" ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "Thai - Filipino Pen Friend" หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ความสำพันธ์ทางการทูต ไทย - ฟิลิปปินส์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนจนหมายและได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวฟิลิปปินส์ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนอายุ 11 - 14 ปี จำนวน 70 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ไปรษณีย์ บางรัก รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 02:03 โดย พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 618 รายการ ดูเพิ่มเติม »