ข้อมูลพื้นฐาน

  
 https://esan69.sillapa.net/sm-brm1/ https://esan69.sillapa.net/sm-brm2/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm3/  https://esan69.sillapa.net/sm-brm4/

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 262 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการYoutube SPM32 Channel : สถานีข่าวสพม.32
 

ประกาศนโยบาย No Child Left Behind

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 • ข่าวกิจกรรม
 • 23 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง "โรงเรียนมัธยมพรสำราญ" วันนี้ ( 23 มกราคม 2563 ) เวลา 07.35 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมพรสำราญ อ.คูเมือง เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3    โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สหวิทยาเขตพุทไธสง ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา 22 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอคูเมือง 15 กม. มีนักเรียน 275 คน (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 00:39 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 22 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนนางรอง ติวเข้มจุดที่ 2 นักเรียน ม.6 สหวิทยาเขตนางรอง ห้องประชุมแน่น !!!  วันนี้ ( 22 มกราคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดกิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนนางรอง โดย นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ จุดที่ 2 นักเรียนในสหวิทยาเขตนางรอง ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อเตรียมพร ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 00:35 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 22 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง "โรงเรียนถนนหักพิทยาคม" วันนี้ ( 22 มกราคม 2563 ) เวลา 07.35 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3    ทั้งนี้ เน้นย้ำผู้บริหาร ครู มอบการบ้านที่มีคุณภาพ ลดการบ้านเพื่อให้นักเรียนมีเวลาทบทวนหนังสือ ค้นคว้าเพิ่มเติม (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 00:33 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 22 มกราคม 2563 บุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน วันนี้ (22 มกราคม 2563 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกิจกรรมสุนทรียสนทนา (ภาพกิจกรรม)
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 00:30 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 20 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเป็นเกียรติและการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผอ.สพม.32 ร่วมเป็นเกียรติและการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน    วันนี้ ( 20 มกราคม 2563 ) เวลา 10:30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์    นายวิษณุ ชะเทียนรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม ผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู สมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีเกียรติมาร่วมให้กำลังใจในการประเมินนักเร ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 01:27 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 20 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 เป็นประธานเปิดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนลำปลายมาศ นักเรียน ม.6 สหวิทยาเขตลำปลายมาศ ร่วมติวเข้มล้นห้องประชุม !!!วันนี้ ( 20 มกราคม 2563 ) เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนลำปลายมาศ โดย นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ O-Net แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในชนบทและต่างจังหวัดที่อย ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 01:24 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 20 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ณ โรงเรียนลำปลายมาศ ผอ.สพม.32 ลงพื้นที่โรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ร่วมตรวจแถวนักเรียน ติดตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ย้ำผู้บริหาร คณะครูใช้นโยบาย 4 ข้อ อย่างเข้ม วันนี้ (20 มกราคม 2563) เวลา 07.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนลำปลายมาศ เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ได้เน้นย้ำผู้บริหาร คณะครูให้นำนโยบาย 4 ข้อ เช่น การให้การบ้านนักเรียน ให ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 01:21 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 19 มกราคม 2563 สพม.32 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (17th IJSO) รอบที่ 1 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก จากโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนนางรอง โรงเรียน ลำปลายมาศ และโรงเรียนพุทไธสง รวมจำนวน 71 คน ซึ่งในการสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนสอบใน 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2563 18:24 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 18 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ 18 มกราคม วันยุทธหัตถี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงตรากตรำพระวรกายและพระสติปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งแก่ชาติไทยในอดีตกาล ส่งผลให้เกิดความสงบสุข และเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบัน การทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราชาในปีพุทธศักราช ๒๑๓๕ นับเป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญ เป็นประวัติศาสตร ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2563 18:21 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 17 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562วันที่ 17 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพม.32 กับสนามสอบ ทั้ง 14 สนาม ซึ่งประกอบด้วยประธานสนามสอบ 14 ท่าน รองประธานสนามสอบ 14 ท่าน เลขาฯสนามสอบ 14 ท่าน ตัวแทนศุนย์สอบ 28 ท่าน และเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ รวม 71 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2563 18:17 โดย สกุณา โสดาปัดชา
 • 17 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการปกครองอาณาจักรไทยให้เจริญรุ่งเรื่องหลายด้าน อาทิ ด้านการทหาร ทรงแผ่พระราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างขวาง, ด้านการปกครอง ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก ทรงให้คำแนะนำสั่งสอน ทรงใกล้ชิดดั่งบิดาและบุตร ,ด้านศาล ทรงพระราชทานความยุติธรรม ทรงใส่ใจในทุกข์สุขของประชาชน มีกระดิ่งให้ประชาชนลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้ทุกเวลา, ด้านวรรณคดี ทรงประดิษฐ์อักษรไทย อันเป็นรากฐานของหนังสือไทย, ด้านศาสนา พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธา ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และด้านการทำนุ บำรุงบ้านเมือง ทรงสนับสนุนด้านการค้าและการพาณ ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2563 18:14 โดย สกุณา โสดาปัดชา
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 936 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 746 รายการ ดูเพิ่มเติม »